Detail of starmap made with graphite and acrylic paint on paper (part of a series). Photo.

WHAT SHE KNEW X


2018

74,5 x 107 cm

What She Knew kartlegger himmelen over den nordlige og sørlige hemisfæren. Tegningene dokumenterer samtidig et bestemt øyeblikk i tid og rom da mine tanker var annerledes enn hva de er nå. I denne uavsluttede serien anvendes todimensjonale astronomiske representasjoner av himmelen som en symbolsk arkitektur for å materialisere en form for selvportrett eller refleksjon. Formalt er kartene systematiske, konkrete og stramme, mens de på samme tid står for det motsatte. Noe lik en uhåndgripelig virkelighet som er i stadig forandring og bevegelse.What She Knew maps the sky over the northern and southern hemisphere. The maps are remote, systematic and fixed, while also represnting my own intimate realities in perpetual motion and flux. Each map documents a particular moment in time and space when my thoughts and feelings were different from what they are now. 

WHAT SHE KNEW VI & VII


2017

100 x 100 cm

Installation view and detail from the exhibition Mazes, Nebulae, Sedimentations, House of Foundation, Moss (NO), 2017. 

Installation view of two large starmaps at exhibition at Cosmoscow, Moscow. Photo.
Detail of starmap made with graphite and acrylic paint on paper (part of a series). Photo.

WHAT SHE KNEW IV & V


2017

150 x 180 cm

Installation view and details from Cosmoscow International Contemporary Art Fair, Moscow (RU), 2017. With Locus. 

WHAT SHE KNEW VIII & IX


2018

32 x 32 cm

Detail of starmap exhibited at Norske Grafikere, Oslo. Photo.

WHAT SHE KNEW III


2017

100 x 100 cm

Installation view and detail from the exhibition Print Matters, Norske Grafikere, Oslo (NO), 2017. 

Detail of starmap exhibited at Norske Grafikere, Oslo. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.
Installation view of two large starmaps made with graphite on paper,  from an exhibition at Tegnerforbundet, Oslo. Photo.
Installation view of two large starmaps made with graphite on paper,  from an exhibition at Tegnerforbundet, Oslo. Photo.
Detail of starmap made with graphite on paper. Photo.

WHAT SHE KNEW I & II


2015

150 x 180 cm


Photo credits: Eirik Knoop

Installation view and details from the exhibition Platons huskestue, Tegnerforbundet, Oslo (NO), 2016.