Graphite drawing of a forest playing a tuba (part of a series). Scann of original work.

I'LL PLAY IT FIRST AND TELL YOU WHAT IT IS LATER


2014-2020

Dimensions variable

I denne serien med tegninger og kollasjer, iscenesetter jeg stillferdige motiver fra hav og land, inspirert av alt fra luftstrømningene rundt oss, til kommunikasjonen som foregår mellom trær. Jeg tillegger ofte naturen menneskelige egenskaper, for å se omgivelsene våre på en ny måte. Tittelen er et sitat fra Miles Davis. In this series of drawings and collages, I stage quiet scenes from land and sea, inspired by everything from the air currents around us, to the communication that takes place between trees. I often attribute human qualities to nature, to see our surroundings in a new way. The title is a quote from Miles Davis. 


Graphite, collage and correction fluid on paper. Resembling an ocean horizon. Scann of original work.
Graphite and collage on paper. Resembling a man conducting a forest. Scann of original work.
Graphite and collage on paper. Resembling a forest playing an instrument. Scann of original work.
Graphite and collage on paper. Resembling an ocean horizon, with the title "Woman by the Sea. Ca. 1818 glued on. Scann of original work.
Empty old paper with the title "Seascape in the moonlight. 1830/35 glued on.  Scann of original work.
Graphite, collage and correction fluid on paper. Resembling a mountain and wind arrows. Scann of original work.
Graphite and collage on paper. Resembling a headless person conducting empty space or grass. Scann of original work.
Graphite and collage on paper. Resembling a forest with hands, playing instruments. Scann of original work.
Graphite and collage on paper. Resembling an ocean horizon, with a man looking out of a window placed in the sky. Scann of original work.
Graphite and collage on paper. Resembling a man with a conducting baton above an ocean horizon. Scann of original work.