ISLAND UNIVERSES


I prosess/in progress

Jeg har samlet på stein siden tidlig barndom, og gjør det fremdeles, tiltrukket av ledetrådene i deres overflater som forteller om hvordan de ble til og hva de har vært igjennom. Steinene bærer med seg sine minner, men hver og én representerer også bruddstykker av min egen historie i en helt annen tidsskala; minner av meg selv fra den tiden og det stedet den ble funnet. 


Dette er et lite utdrag av min samling (1989-2021). Skal utvikles til et prosjekt for en separatutstilling i 2022. I’ve been collecting stones since early childhood, and still do, attracted by their surface clues telling of epic journeys of how they came to be and what they have been through. The stones carry their own memories, but each of them also represents fractures of my history on a completely different timescale: memories of myself from the time and place they were found


This is a small excerpt of my collection (1989- 2021). Will be developed into a project for a solo exhibition in 2022.