ISLAND UNIVERSES, a work in progress

Jeg har samlet på stein siden tidlig barndom, tiltrukket av ledetrådene i deres overflater som forteller om hvordan de ble til og hva de har vært igjennom. Steinene bærer med seg sine minner, men hver og én representerer også bruddstykker av min egen historie i en helt annen tidsskala.


Dette er et lite utdrag av min samling (1989-), en del av Island Universes, som er i prosess. I’ve been collecting stones since early childhood, attracted by their surface clues telling of epic journeys of forming and dissolving. Over time I have realised that, together with the stones, I also gather reminders of myself, clues to what I once was, or am, or what I might become. 


This is a small excerpt of my collection (1989-), part of Island Universes, a work in process.