SAMTALER UTEN TITTEL


2011-2014

25 x 25 cm 

Samtaler uten tittel er en serie tegninger inspirert av den franske termen mise-en-scene. Begrepet refererer til iscenesettelse i teater og film. Som konsept innebærer det alle aspektene en regissør har kontroll over; kulisser, rekvisitter, skuespillere, kostymer, lyssetting. Jeg har funnet glede i å overføre det til måten jeg komponerer historier på papir. 


Med blyant, blekk og korrekturlakk komponerer og dekomponerer jeg mise-en-scene i et todimensjonalt univers. Stillferdige episoder er iscenesatt og øyeblikk er fryst akkurat før eller etter at noe har skjedd. Herfra må betrakteren skape sammenhenger og sette de sammen til en historie. 


Prosjektet ble stilt ut på avgangsutstillingen i bachelor, Kunsthøgskolen i Oslo, 2012. [Untitled Conversations] is a series of drawings inspired by the french term mise-en-scene. It refers to the arrangement of scenery and stage properties in theater and movies. As a concept, it embraces all the aspects a director has control over; sets, props, actors, costumes, lighting. I have found joy in transferring it to the way I create stories on paper.


With graphite, ink and correction fluid, I compose and decompose mise-en-scene in a two-dimensional universe. Tranquil episodes are staged, and moments are frozen just before or after something has happened. From here, the shifting gaze serves as a conduit for endless narratives.  


The project was exhibited at the BFA Degree show, Oslo National Academy of the Arts, 2012.