LEAP INTO THE VOID (HOMAGE TO YVES KLEIN)


2020

46 x 63 cm

Edition: 5 + 1 AP

Photo credits: Østlandsutstillingen

Leap Into the Void  er en homage til den franske kunstneren Yves Klein. Det refererer til fotomontasjen fra 1960 med samme tittel, hvor Klein kaster seg ut fra en bygning i en stille bakgate og tilsynelatende svever i løse luften av egen kraft. I mitt fotografi har jeg fanget et tre, mens det utfordrer tyngdekraften og tilsynelatende kanaliserer Kleins prestasjon.   


Fotografiet er tatt i Camilla Colletts vei i Oslo, hvor jeg går forbi nesten hver dag. Treet i bildet er den siste furuen som er igjen av Uranienborgskogen. Furuskogen som lå på Uranienborg løkke ble mot slutten av 1700-tallet formet som en park med gangstier og utsiktspaviljonger, og var et utfartssted for byens befolkning. Leap Into the Void  is a homage to the French artist Yves Klein. It refers to the photo montage from 1960 with the same title, where Klein throws himself from a building in a quiet alley and apparently levitates by his own power. In my photograph, a tree is caught (seemingly channelling Klein) performing the same gravity challenging feat.