REDUCED OBSERVATIONS


2016-

21 x 29,7 cm

Med vannmaling som hovedmedium bygger jeg et personlig arkiv inspirert av astronomiske observasjoner av planetariske nebula og supernovaeksplosjoner. Jeg forestiller meg deres stormende strukturer som symbolske representasjoner av skiftende tilstander, tanker, ideer og former i meg selv. Hvert arbeid representerer også et univers i seg selv, og minner både om makroskopiske kosmiske landskap og mikroskopiske bakteriekulturer; miljøer for død, fødsel, vekst og forfall. With watercolour as the main medium, I am building a personal archive inspired by astronomical observations of planetary nebulae and supernovae explosions. I reimagine their stormy structures as symbolic depictions of changing states, thoughts, ideas and forms within myself. Each work also represents a universe of its own, resembling both macroscopic cosmic environments and microscopic bacterial cultures; sites of death, birth, growth and decay.