I Have Seen How the Universe Swallows, 2016, Artist's book, Merete Joelsen Aune
Du må ikke forveklse reservehjulet med fuglen, 2014, Artist's book, Merete Joelsen Aune

Copyright © 2019 Merete Joelsen Aune. All Rights Reserved.